Transit–nummerplaten 

Erkenning van Duitse kentekenplaten 

Korte duur ( Gele streep )

5 dagen

Deze kentekens zijn 5 dagen geldig en verzekerd met groene kaart.
Volgens een mededeling van het Bondsministerie voor Verkeer, Bouwbeleid en Stadsontwikkeling d.d. 13 juli 2007 moeten buitenlandse instanties zowel het Duitse kenteken voor korte duur (met gele streep) alsook de handelaarsnummerplaat erkennen voor zover de geldigheidsduur niet overschreden is.  

Langere duur ( Rode streep )

1, 2 of 3 maanden  

De wagen moet technisch gekeurd worden in Duitsland. Als u dat wenst, kunnen wij daarvoor zorgen. Zorgt u aub dat de wagen volledig in orde is.

Belgische nummerplaten 

BelgiË
Verschillende procedures

Voor een Belgische transit–nummerplaat mag u maximaal 2 aanvragen indienen. De maximum periode voor een Belgische transit–plaat is 6 maanden. Daarom raden wij u aan uw nummerplaat ineens voor een langere periode aan te vragen ( bv 2 of meer maanden )

1. Natuurlijke personen van de Europese Unie niet ingeschreven in België en zonder BTW– nummer. U betaalt de BTW in België waar u de wagen koopt.

Nodig voor deze procedure. Let aub goed op de geldigheidsduur van uw documenten.

Deze papieren brengt u mee. Wij doen het nodige voor de controle, verzekering en transit–platen.

2. Natuurlijke personen of firma‘s van de Europese Unie en niet ingeschreven in België

U heeft een BTW–nummer. U betaalt geen BTW in België. LET OP: Op het moment van de aankoop moet u wel beschikken over een geldig BTW–nummer.

Nodig voor deze procedure. Let aub goed op de geldigheidsduur van uw documenten.

Deze papieren brengt u mee. Wij doen het nodige voor de controle, verzekering en transit–platen.

3. Personen of firma‘s buiten de Europese Unie betalen nooit BTW in het land van aankoop (België)

Nodig voor deze procedure. Let aub goed op de geldigheidsduur van uw documenten.

Met deze documenten maakt Truckalyans een EX1 en een EUR.1 douaneformulier voor het aanzuiveren van de BTW.

4. Voor firma‘s geldt: